Kullandığınız madenlerin testleri yapılıyor mu?

Kullandığınız madenlerin testleri yapılıyor mu?

Projenizde kullanmak istediğiniz taşların analizleri üniversitelerde maden mühendisleri tarafından yapılmaktadır.  Yapılan taş analizleri ve şahit numuneler tarafımıza onaya sunulmaktadır. Her maden farklı karakteristik özelliğe özelliğe sahip olduğu için testleri farklı yapılır.